Wednesday, 7 December 2011

Kemahiran Dalam Permainan Bola Keranjang

  • Menerima
                Kemahiran menerima bola adalah kecekapan menangkap bola yang dihantar oleh rakan sepasukan. Pemain yang menerima bola perlu mengekalkan kawalan bola. Dalam kemahiran menerima, penerima bola perlu sentiasa memandang ke arah pemain yang akan melakukan hantaran. Penguasaan kemahiran menerima bola bergantung pada adaptasi penerima dalam situasi permainan. Penerima bola perlu pantas membuat keputusan sama ada untuk menjaring atau mengelecek.

No comments:

Post a Comment